Törölt adószám? Van visszaút!

Elfelejtettük közzétenni a beszámolót, székhelyünk bejelentett címe nem valós esetleg újonnan megválasztott ügyvezetőnk múltja kissé problémás? Mindhárom esetben számíthatunk adószámunk törlésére. Mit tegyünk, ha erre sor kerül? Mire figyeljünk a fellebbezésnél? Összefoglaltuk a lényeget.

Adószámuk felfüggesztésével kell számolniuk azoknak, akik bevallási vagy adófizetési kötelezettségüknek 365 napon belül, felszólítás ellenére sem tesznek eleget.A felfüggesztő határozat jogerőre emelkedése után 180 nap elteltével az adóhivatal törli az adószámot, ha az adózó továbbra sem teljesíti kötelezettségeit – tájékoztat a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV). Amennyiben viszont az adószám törléséről szóló határozat jogerőre emelkedéséig teljesíti valamennyi bevallási, adófizetési kötelezettségét, az adóhivatal a felfüggesztést megszünteti, és az adószám törlését visszavonja.

Ha viszont a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül – a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló – adózó adószámának felfüggesztését az adóhivatal nem szüntette meg, és az adószám törlésére egyéb okból nem került sor, az adóhatóság az adószámot határozattal törli. Erről a cégbíróságot, a körzetközponti jegyzőt, illetve az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet a határozat jogerőre emelkedése megállapításának napját követő napon értesíti.

Felfüggesztés nélkül azonnal törli a NAV az adószámot, ha a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az adózó a NAV többszöri felhívása ellenére sem tesz eleget a megadott határidőig. Az adóhivatal a törlésről a cégbíróságot elektronikusan értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

A cégbíróság a céget – legkésőbb az  adóhatóság értesítését követő 15 munkanapon belül – megszűntnek nyilvánítja. A megszűntnek nyilvánítás azonban nem eredményezi a cég törlését, mivel a végzés jogerőre emelkedését követően a cégbíróságnak le kell folytatnia a kényszertörlési eljárást. A kényszertörlési eljárás a cég jogutód nélküli megszűnését eredményezi, és amely a végelszámolással és felszámolási eljárással ellentétben a cég visszafordíthatatlan megszűnésére irányul. (Erről az eljárásról bővebben a Kényszertörlés? Mikor kerülhet erre sor? című cikkünkben olvashat)

Van visszaút

Az adószám törlését elrendelő határozat ellen azonban fellebbezhetünk. Ilyenkor az adószám-felfüggesztés elleni jogorvoslati szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezést a határozat közlésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezéshez elsőként célszerű  azt megvizsgálnunk, hogy jogszerű volt-e a törlés és hogy van-e esély az adószám visszaszerzésére. Mondjuk például, ha az új ügyvezető problémás múltja miatt törlik az adószámot, akkor a jogszabály adta határidőn belül az új ügyvezető leváltásával visszakérhetjük azt. Ha viszont nem áll érdekében a cégnek az adószám visszaszerzése, akkor a megszűnés szabályai szerint kell a záró bevallásokat elkészíteni.

Az adószám törlésére rendszerint nem végelszámolás vagy felszámolás alatt kerül sor, így az egyéb megszűnés kategóriája szerint kell a záró bevallásokat beadni. A bevallási időszaknál csak olyan dátumot tüntethetünk fel, amikor még volt – akár felfüggesztett állapotú – adószáma a vállalkozásnak.

Forrás: Piacesprofit.hu