Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Tudta Ön, hogy az új Ptk. életbelépését követően a cégvezetőkre hárított felelősség következtében teljes magánvagyonával felel a harmadik félnek okozott károk megtérítéséért?

vezeto-tisztsegviselok

2014.03.14.-től az új Ptk. életbelépését követően ügyvezetőként, cégvezetőként, felügyelőbizottsági tagként a saját vagyonával is felel, mivel az új törvény lehetőséget teremt arra, hogy a károsult 3. személy ne csak a társasággal, hanem a vezető tisztségviselővel szemben is közvetlenül érvényesítse kárigényét a „mögöttes felelősség” értelmében.

Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel.

Ez alapján egy marasztaló bírósági végzés következtében a megítélt kárigény behajtható lesz a vállalat vezető tisztségviselő vagyonával szemben is.

Felelős cégvezetőként gondoskodjon saját védelméről a valós és nem valós károkkal szemben! Kérjen tőlünk ajánlatot!

A személyes vagyon elleni követelést továbbiakban kiterjesztették azon esetekre is, amennyiben a kártérítési igényt maga a vállalat indítja el saját cégvezetőjével szemben. Ezért a vezető tisztségviselők felelőssége olyan kardinális kérdés lett, amely valamennyi iparágban érinti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá, mivel a törvény jogi személyekről tesz említést, a felelősség kapcsán, így a gazdasági társaságok mellett minden egyéb szervezet – egyesület, alapítvány, szövetkezet – vezetői is hasonló módon, egyetemlegesen felelnek az esetleges károkért.

A biztosítás fedezete kiterjed az ügyvezetési, ellenőrzési és vezetési tevékenységekre is.

A cégvezetők és vezető tisztségviselők, a Direktors and Officers (D&O), felelősségbiztosítása az ügyvezetést ellátó személyek személyes vagyonát védik a jogos és jogtalan követelésekkel szemben, amely már tartalmazza az esetlegesen okozott károk térítését, továbbá a védekezés költségeit is, továbbá a biztosítás fedezetet nyújt a jogutódok, örökösök védelmére is.

Így a törvényes házastársra, élettársra, elhalálozás esetén az örökösre, valamint a vállalkozás csődje, vagy felszámolása esetén annak jogutódjára is.

A biztosítás területi hatálya alap esetben Magyarország, amely kiterjeszthető európai, vagy a teljes világra is, kivéve az Amerikai Egyesült Államokat és Kanadát.

Feltételek

Gyorsított ügyintézés kérhető a legalább két éve működő, Kft-re, Zrt-re, alapítványra,  szövetkezetre és egyesületre.

A konszolidált árbevétel nem haladhatja meg a 3 milliárd forintot, adózott eredménye és saját tőkéje pozitív, nincs jelen semmilyen tőzsdén. A társaság nem folytat semmilyen tevékenységet telekommunikáció, sportszervezeti, banki illetve MNB engedélyhez köthető szektorban.

A biztosítás összege 50 és 100 millió forintig terjedhet.

D&O Kárpéldák

 

Vezetőként szeretné magát biztonságban tudni? Lépjen velünk kapcsolatba, kérje visszahívásunkat!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!