Lehet, hogy nem is tud a mulasztásáról? Bírságot fizethet!

2014 augusztus 01

Gyakori, hogy a cégek megfeledkeznek az ügyvezetővel, a személyesen közreműködővel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeikről, illetve késve teljesítik azt. Az adóhatóság mostanában kezdte számon kérni és bírságolni a késedelmet.

Az Adózónában már számtalanszor foglalkoztunk a bt., kft., kkt. ügyvezetésre jogosult tagjának a társadalombiztosítási jogállásával – nevezetesen, hogy a Tbj. (1997. évi LXXX. törvény) 4. § d) pontja értelmében, ha az ügyvezetői tevékenységet nem munkaviszonyban látja, el társas vállalkozónak minősül – és már-már azt hittük, hogy az ezzel kapcsolatos valamennyi „veszélyforrásra” felhívtuk a gazdasági társaságok figyelmét. Tévedtünk, mert egy újabb olyan hibalehetőséggel találkoztunk, amelyet egy induló vállalkozás elkövethet, illetve nagyon sok működő vállalkozás elkövetett. Ez utóbbiak esetében ezt most kezdte számon kérni az adóhatóság. Csekély mulasztásról lévén szó, a szankció általában „csak” 10 ezer forint (pontosan olyan összeg, ami ellen nem érdemes fellebbezéssel élni vagy méltányosságot kérni).

Ezek után lássuk a konkrét problémát.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (4) a) értelmében a kifizetőnek (így a társas vállalkozásnak is) az általa foglalkoztatott biztosítottak meghatározott adatairól a T1041-es bejelentés alkalmazásával adatot kell szolgáltatnia az adóhatóságnak, mégpedig a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon.

A bevezetőben említett munkaszerződés híján társas vállalkozónak minősülő ügyvezető bejelentésére – feltéve, hogy nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak – ugyancsak vonatkozik ez a szabály.

forrás: http://adozona.hu/adozas_rendje/Mulasztasi_birsag_az_ugyvezeto_kesedelmes_b_SD2JEL.aspx#rss