Hogyan és mennyi állami támogatás igényelhető lakásvásárláshoz?

A CSOK új lakás vásárlásán és építésén kívül már bővítésre és használt lakás vásárlására is igényelhető.

Tájékoztatni szeretnénk, hogy 2014. végén megjelent 331/2014. (XII.18) Korm. rendelet és rendelkezései (2015. július 1-i hatállyal) beépülnek a 256/2011. (XII.6.) Korm. rendeletbe. A módosítással új elnevezésű és módosított tartalmú támogatási forma kerül bevezetésre, a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK), ami az ügyfelek részére 2015. július 1-től válik igényelhetővé.

Ráadásul most futó kampányunk során az ingatlanvásárlásnál felmerülő ügyvédi munkadíjat átvállaljuk, valamint vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk ügyfeleinket! Az akció részleteit és feltételeit ide kattintva megtekintheti. 

Családok Otthonteremtési Kedvezménye

Az Igénylés célja lehet:
 1. Új lakás építése, új lakás vásárlása
 2. Használt lakás vásárlása, bővítése ( új lakáscélok )
1. Új lakás vásárlása, építse

2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

 • Építési engedéllyel rendelkező, és legalább ,,B” tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavételi tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, és legalább ,,B” energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához,

amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélküli, a lakóépület nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség, vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot.

2. Használt lakás vásárláshoz és bővítéséhez

Legfeljebb 350 ezer Ft/nm vételárú – a lakás nettó alapterülete alapján számított -, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot, melyek a következők:

a) Közép-Magyarország területi egysége (Budapest és Pest megye) esetén

 • Budapesten a 35 millió Ft-ot,
 • városokban a 28 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 23 millió Ft-ot.

b) Dunántúli területi egysége

(Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Tolna, Somogy megye) esetén

 • megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
 • városokban a 23 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 18 millió Ft-ot. 

c) Alföld és Észak területi egysége

( Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) esetén

 • megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
 • városokban a 19 millió Ft-ot,
 • egyéb településeken a 18 millió Ft-ot.

Használt lakás vásárlása, illetve meglévő tulajdon bővítése esetén a vásárlandó/bővítendő ingatlannak legalább komfortosnak kell lennie, vagy bővítéssel egyidejűleg komfortossá kell válnia. Társasházban, szövetkezeti házban történő vásárlás/bővítés esetén nincs elvárt energetikai minősítési osztály. Amennyiben egylakásos lakóépület vásárlása, illetve bővítése az igénylés célja, az ingatlan ,,C” energetikai minősítésnél kedvezőtlenebb besorolású, ez esetben a támogatás csak akkor igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakóépület állapota az élet-és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.

Igénylés feltételei:

a) A támogatással érintett ingatlanban:

 • Az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább együttesen 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
 • Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.
 • A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.
 • A támogatás időtartamáig (10 év) haszonélvezet nem alapítható az ingatlanra.
 • Életvitelszerűen kell a lakásban tartózkodni.

b) Az igénylőknek nem lehet lakástulajdonuk, állandó használati joguk, önkormányzati vagy szolgálati – munkakörhöz kötött – lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyuk, illetve lízingelt lakásuk.

Kivétel:

 • Legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada, melyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szereztek, vagy
 • a tulajdonukban lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, ill, engedélyezte, vagy
 • lakásukat legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölték, vagy ajándékozás útján kapták, és a haszonélvező a lakásban lakik.

c) Az igénylőnek (mindegyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, továbbá az igénylőnek (házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek) bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie (ideértve azt az esetet is, ha legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB-jogviszonyban). Vevő eladónak nem lehet közeli hozzátartozója, ill. élettársa, és nem lehet tulajdonosa.

CSOK fajtái:

 1. Meglévő gyermek után igényelhető
 2. Megelőlegezett
 3. Később született gyermek után igényelhető
1. Meglévő gyermekek után igényelhető:

Életkori megkötéstől függetlenül a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő gyermek(ek) és a terhesség 24. hetét követően magzat vagy ikermagzat után igényelhető.

2. Megelőlegezett CSOK:

A megelőlegezett kedvezmény új, összkomfortos laskás építéséhez és új lakás vásárlásához, legalább komfortos használt lakás vásárlásához, továbbá meglévő legalább komfortos lakás bővítéséhez is igénybe vehető.

Ezt a kedvezményt fiatal házaspár – azaz a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül egyik fél sem töltötte be a 40. életévét – a meglévő gyermekei  számától függetlenül – legfeljebb 2 gyermek vállalása esetén – igényelheti. A teljesítési határidő:

 • Egy gyermek vállalása esetén 4 év.
 • Két gyermek vállalása esetén 8 év.
3. Később született gyermeke után:

A családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után már igénybevevő jogosult a később született gyermeke után is igénybe veheti a (2015. július 1-jét követően kötött) lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint. A később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermekenként 400 ezer Ft.

Ki után igényelhető?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott, és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
 • gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő, és általa eltartott gyermeke után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy
 • a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévét) – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek után.

Igényelhető összeg nagysága:

A családok otthonteremtési kedvezményének összege új lakás építéses vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:

Eltartott gyermekek száma Lakás hasznos alapterülete (m2) Alap-összeg

Támogatás összege (Ft)

Energia-takarékos „A” minősítési osztályú lakás esetén Fokozottan energia-takarékos, „A+” minősítési osztályú lakás esetén Alacsony energia-fogyasztású lakás esetén
1 40-55 500 000 550 000 600 000 650 000
55,01-160 600 000 660 000 720 000 780 000
2 50-65 800 000 880 000 960 000 1 040 000
65,01-80 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000
80,01-160 1 300 000 1 430 000 1 560 000 1 690 000
3 60-75 1 200 000 1 320 000 1 440 000 1 560 000
75,01-90 1 500 000 1 650 000 1 800 000 1 950 000
90,01-160 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
4 vagy több 70-85 1 600 000 1 760 000 1 920 000 2 080 000
85,01-100 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
100,01-160 2 500 000 2 750 000 3 000 000 3 250 000

A támogatás mértéke függ:

 • A gyermekek számától, aki(k) lehet(nek) akár csak vállalt gyermek(ek) is – már 1 gyermek után is igényelhető.
 • A célingatlan hasznos alapterületétől.
 • A célingatlan energetikai minősítési osztálytól:
  • új lakás építése vagy vásárlása estén legalább ,,B” vagy ennél jobb minősítési osztály fogadható el,
  • használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén nincs minimum elvárás energetikai besorolás szerint.

A lakás nettó alapterületére számított bekerülési költség/vételár összegétől.

Lakásvásárlást tervez? Szeretné megismerni a bankok kínálta lakáshiteleket az elérhető állami támogatásokkal együtt?

Kérjen visszahívást, hogy telefonon keresztül kollégánkkal egyeztethessen a részletekről!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!