Hétszázmillió marketingre, ha külföldön adná el a bort

Közel 2,2 millió euró (mintegy 700 millió forint) támogatást igényelhetnek hegyközségek, szőlészeti, borászati termelők a borászati termékek 2015 és 2017 közötti külföldi promóciójához.

A támogatás olyan programhoz igényelhető, amely az oltalom alatt álló, eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban történő megismertetését és promócióját célozza. A célországok között van az Amerikai Egyesült Államok, Fehéroroszország, Japán, Kanada, Kazahsztán, Kína, Mexikó, Oroszország, és Svájc.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az akció időtartama a három évet nem haladhatja meg, a meghatározott célországok valamelyikére, vagy ezek közül több célországra kell irányulnia, és legalább 10 akcióból kell állnia. Az akció olyan tevékenységek összessége, amely egy borpiaci éven belül valósul meg, és megfelel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeleteknek. A program időtartama nem lehet rövidebb, mint egy év, illetve amennyiben annál kisebb időtartamú, akkor legalább három különböző intézkedéstípust meg kell valósítania.

A rendelet szerint a programot a borpiaci éveknek megfelelő éves időszakokban kell megvalósítani. A megvalósítás idén május elsejétől a 2016/2017-es borpiaci év végéig tarthat.

A támogatási keretösszeg a 2014/2015-ös borpiaci évben 724 000 euró, a 2015/2016-os borpiaci évben 458 500 euró, a 2016/2017-es borpiaci évben 1 millió euró. A támogatás mértéke a támogatásra jogosult költségek 50 százaléka. Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 ezer euró, legfeljebb 250 ezer euró.

Programjavaslatot benyújthat hegyközségi tanács, valamint hegyközség, szőlészeti termelő, borászati termelő, szőlészeti és borászati felvásárló, továbbá olyan civil szervezet, amely tagjainak legalább 75 százaléka szőlészeti termelő, borászati termelő, szőlészeti és borászati felvásárló, valamint a szervezet szőlészeti és borászati tevékenységet végez. Kérelmező lehet még gazdasági társaság, amelynek legalább egy tulajdonosa hegyközségi tag. A program megvalósítása során a promóciós anyagokon a Magyar Bor arculati kézikönyv elemeinek alkalmazása szükséges, amely a Magyar Turizmus Zrt. honlapján érhető el. A rendelet részletesen meghatározza az elszámolható költségeket, és szabályozza az akciók megvalósítását is.

CSAK „AKTÍV GAZDA” KAPHAT KÖZVETLEN TÁMOGATÁST

Az idén közvetlen támogatást igénylő mezőgazdasági termelőknek fontos ügyelniük arra, hogy a Közös Agrárpolitika reformjának 2015-től életbe lépő új szabályozása értelmében, hazánkban is bevezetik az úgynevezett „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát.

Az aktív mezőgazdasági  termelői státuszt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a  közvetlen kifizetések támogatási feltételeként fogja vizsgálni, a feltételeket részletesen meghatározó tárcarendelet megjelenése 2015 elején várható. A rendelet értelmében a közvetlen kifizetések követelményeinek való megfelelést a mezőgazdasági termelők nyilatkozatain túlmutató, ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani. Ennek teljesítése érdekében a megjelenés alatt álló, úgynevezett aktív gazda FM rendelet a közvetlen kifizetésben részesülő elkülönített nyilvántartási- és könyvvezetési kötelezettséget ír elő, kizárólag akkor, ha negatív listás tevékenységet folytat, az előző évben 5000 eurót meghaladó közvetlen kifizetésben részesült, elsődleges tevékenysége nem mezőgazdasági tevékenység, és kevesebb mint 20 hektár mezőgazdasági területet használ és jelent be az egységes területalapú támogatás (SAPS) keretében támogatásra. 

A részletes tájékoztató itt letölthető!

A rendelet alapján az előbb felsorolt tulajdonságokkal rendelkező ügyfél is aktív mezőgazdasági termelőnek minősül akkor, ha a legutolsó lezárt pénzügyi évben a közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységekből származó teljes bevételének legalább 5 százalékát.

Az MVH felszólítására az ügyfél köteles megadni az összes bevétel összegét és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel összegét, melyet a termelő valamennyi bevételét tartalmazó könyvviteli nyilvántartásának, bevételét igazoló dokumentumának és számviteli bizonylatainak tejes körű vizsgálatával ellenőrizhet.

A közvetlen kifizetést igénylő, a rendelet szerinti mezőgazdasági tevékenységen kívül más tevékenységet is folytató mezőgazdasági termelő 2015. január 1-jétől a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a következő adatok rendelkezésre álljanak: állandó sport- és rekreációs terület, ingatlanvállalat, repülőtér, vasúttársaság, vízmű üzemeltetése. 

Forrás: paicesprofit.hu

Kérje visszahívásunkat, hogy kollégánkkal telefonon egyeztethessen a részletekről!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide, és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!