Adószám törlése, problémák adóbevalláskor

Már azt sem egyszerű feldolgoznia, dokumentálnia egy cégnek, ha törlik az adószámát, további problémákat és fejtörést okoz, amennyiben magát a vállalkozást is törlik a cégjegyzékből. Ráadásul a cégtörléssel nem szűnnek meg a társaság bevallási kötelezettségei. Íme 5 dolog, amire nem árt figyelni!

1. Amennyiben társasági adó alanya a törölt cég, de adószáma még van, csak azt tehetjük, hogy egyéb megszűnés ’M’ jogcímen beadjuk a 71-es bevallást, záró dátumként megjelölve azt az utolsó napot, amikor még volt adószám.

2. A társasági adóhoz hasonlóan az áfánál is célszerű záró-bevallásunkat egyéb jogcímen beadnunk arra az időszakra, amikor még volt adószámunk. Amennyiben van következő időszakra átvihető, de vissza nem kérhető áfánk, és a törlést megelőzően felfüggesztett volt az adószám, akkor ne kérjünk jogutód nélküli megszűnés jogcímen áfa kiutalást.

3. Az adószám felfüggesztése alatt benyújtott áfa-bevallásunkban se le nem vonhatunk, se vissza nem igényelhetünk adót. Továbbá a régebbi, de még be nem vallott beszerzési számlák áfáját sem lehet megúszni. A szankció ideje alatt benyújtott bevallásunkban a teljes fizetendő adót le kell rónunk, abban nem szerepelhetnek csökkentő tételek. De, ha végül  határozat születik a szankció megszüntetéséről, akkor a soron következő bevallásunkban már szerepeltethetjük levonható adót, illetve előző időszakról áthozott csökkentő tétel, ám vissza még nem lehet igényelhetünk.

TÖRÖLT ADÓSZÁM? VAN VISSZAÚT!

Elfelejtettük közzétenni a beszámolót, székhelyünk bejelentett címe nem valós esetleg újonnan megválasztott ügyvezetőnk múltja kissé problémás? Mindhárom esetben számíthatunk adószámunk törlésére. Mit tegyünk, ha erre sor kerül? Mire figyeljünk a fellebbezésnél? Összefoglaltuk a lényeget.

4. A havi adatszolgáltatásoknál is az egyetlen lehetőség törtidőszaki bevallást beadni, szintén ’M’ kóddal. Ilyenkor jó, ha tudjuk, hogy a dolgozók bérének elszámolásánál a bevallás előlapján szereplő bevallási időszaktól eltérhet az egyes dolgozók biztosítási időszaka az M-es lapon belül. Mivel az adószám még aktív pár héttel a törlés után, a rendszer fogadni tud bevallásokat. Amennyiben még ezután is folytatnánk a bérek kifizetését, csak azt tehetjük, hogy félretesszük a pénzt az adóra és járulékokra és egy esetleges ellenőrzés alkalmával hivatkozhatunk ellehetetlenült állapotra.

5. Jó, ha tudjuk, adószám nélkül is van könyvelés. Bár ez már nem szorosan a bevalláshoz kapcsolódik, de hasznos információ lehet minden cégtulajdonosnak: Az adószám törlése után kényszertörlési eljárásra kerül sor, illetve a kényszertörlési eljárás felszámolási eljárásba fordulhat át. A vállalkozó kényszertörlési eljárása esetén az üzleti év az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. A kényszertörlési eljárás időszaka egy üzleti évnek minősül, függetlenül annak időtartamától. Ha a kényszertörlési eljárás lefolytatása során felszámolási eljárás kerül elrendelésre, a felszámolás időszaka üzleti évének kezdő napja a felszámolás elrendelésének a napja.

Forrás: Piacesprofit.hu