Vállalkozások helyzete Mikrovállalkozásokból – kisvállalkozás?

Magyarországon rengeteg vállalkozás működik. A szektor működési helyzete, versenyképessége kihat a magyar gazdaság teljesítményére. Szerepük a foglalkoztatottságban jelentős, hiszen a munkavállalók kb. 2/3-át foglalkoztatják, az ország GDP-jének pedig valamivel több, mint a felét állítják elő.

Ugyanakkor a kkv szegmensen belül a legsérülékenyebb mikrovállalkozások (1-9 főt foglalkoztatnak) száma a legmagasabb, a kis- és középvállalkozások száma nagyon alacsony. Tehát van hová fejlődni. A mindenkori fejlesztéspolitika célja ennél fogva nem lehet más, mint a hazai vállalkozásokban rejlő növekedési potenciált a megfelelő eszközökkel elősegíteni és kiaknázni.

Vállalkozzunk! De hogyan érdemes?

Ahhoz, hogy a legsérülékenyebb mikrovállalkozások közül minél több meg tudjon erősödni és fel tudjon kapaszkodni a kisvállalkozások táborába, több sorsfordító akadályt kell sikerrel venniük.

Az, hogy egy vállalkozás a tevékenységét megfelelő minőségben végezze és nyújtsa a vevői számára az a kötelező minimum. Ezért ennek a fontosságára most bővebben nem térnék ki.

Sokkal meghatározóbb, hogy a vállalkozás indulásának a pillanatában már kész üzleti és pénzügyi terv, valamint üzleti koncepció álljon a rendelkezésre. Tehát ahhoz, hogy egy mikrovállalkozásnak legyen esélye a dinamikus növekedésre, stabil alapokra kell épülnie és szerveződnie. 

Alkalmazkodás képessége.

Az induláskor meghatározott üzleti stratégia és pénzügyi terv rendszeres felülvizsgálata, a vállalkozás időnkénti helyzetértékelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a megváltozott körülményekhez, az esetlegesen nem várt eseményekhez alkalmazkodni tudó vállalkozásunk legyen.

A lényeg, hogy cégünk ne sodródjon az árral, hanem mindvégig igyekezzünk kézben tartani az irányítást és időben reagálni az új kihívásokra.

Az emberi tényező fontossága

A vállalkozás sikerességét és jövőjét leginkább befolyásoló tényező maga az ember, akinek végig tudatosnak, következetesnek és kitartónak kell lennie tervei és céljai megvalósítása érdekében.

Valóban mindent nekünk kell tudni? 

Ahogyan egy vállalkozás növekszik, gyarapszik, úgy kell tudni  választ adni azokra az új kihívásokra, amiket e folyamatok magukkal hoznak és elvárásként támasztanak.

A legtöbb vállalkozás életében eljön az a pillanat, amikor a cég elért pozíciója megköveteli a menedzsment kialakítását, az ügyvezetés korszerűsítését, a működésben való szemléletváltást. Ez kulcsmomentum az elért teljesítmény megtartásához, valamint alapja a további fejlődésnek. Ha e folyamatokat nem időben észleljük és az átalakításokat nem sikerül kisebb nehézségekkel megúszni, akkor legjobb esetben visszaléphetünk a start mezőre, rosszabb esetben befejezhetjük a „játékot.”

Tehát tudni kell szakítani azzal a téves felfogással, hogy „Mindent nekem kell csinálni, mindenhez én értek a legjobban, minden döntést nekem kell meghoznom, és hogy nálam senki nem okosabb.”