Finanszírozás

2014 március 03

Hozzájuttatjuk vállalkozását a szükséges finanszírozásokhoz, a lebonyolításban gyorsan és hatékonyan működünk közre.

Bank

Egy vállalkozás életében számos olyan helyzet adódik, amikor a további működéshez külső forrást kell bevonni. Ilyen lehet a likviditási problémák kezelése, a megnövekedett forgóeszköz-állomány finanszírozása vagy a beruházási elképzelések megvalósítása.

Hitelt, de milyet?

Egy vállalkozás számára többféle lehetőség van finanszírozáshoz jutni. A kereskedelmi bankok saját termékein (piaci kamatozású) felül többféle, államilag támogatott (forrásoldali vagy kamattámogatott) hiteltermék is létezik, amelyeknek megvannak a maguk előnyei és hátrányai.

Leegyszerűsítve: A piaci kamatozású hiteltermékek drágábbak, ám sok esetben rugalmasabbak, a támogatott finanszírozások olcsóbbak, viszont szigorúbb szabályoknak kell megfelelni.

Hogy az adott helyzetben megtaláljuk a leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót, az alábbiakra van szükség:

  1. Piacismeret,
  2. Szakmai hozzáértés,
  3. Kapcsolatok.

Mindezek hiányában a hitelfelvétel rengeteg időbe, egy kellemetlen procedúrába és a végén sok pénzébe is kerülhet vállalkozásának.

Tudni szeretné, vállalkozásának milyen finanszírozási lehetőségei vannak?  

Hogyan segítünk a megfelelő forráshoz juttatni vállalkozását?

  • előzetesen megvizsgáljuk  vállalkozása hitelfelvételi képességét,
  • képet adunk az elérhető finanszírozási konstrukciókról,
  • ismertetjük azok kondícióit és feltételrendszereit,
  • közreműködünk a kiválasztott finanszírozási konstrukció lebonyolításában,
  • a futamidő alatt szerepet vállalunk annak gondozásában. 

A lebonyolításban gyorsan és hatékonyan működünk közre. Az ügyintés folyamatáról bővebben itt olvashat.

Melyik finanszírozási konstrukció mire való?

A könnyebb tájékozódás érdekében összefoglaltuk az egyes finanszírozási konstrukciók általános tudnivalóit.

A projekthitel középpontjában elsősorban maga a projekt, annak várható megtérülése és profittermelő képessége áll, összefüggésben a tevékenység sajátosságaival és kockázataival.

A hitelkérelem sarkalatos pontja magának a projektnek a hiteles, minden részletre kiterjedő bemutatása az üzleti terven, megvalósíthatósági tanulmányon keresztül.

Lényegi szempont, hogy a tevékenység végzéséhez és a projekt megvalósításához szükséges kulcsemberek rendelkezésre álljanak. Rendelkezzenek megfelelő szakmai múlttal, kapcsolatrendszerrel a lehetséges vevőket és beszállítókat illetően.

Jellemzője, hogy a kamatok, díjak, költségek, de még sok esetben maga a feltételrendszer is alakítható. Az elvárt minimum önerő a projekt teljes költségének általában 20-30%-a, ingatlanfedezet pedig minden esetben szükséges.

Összességében elmondható, hogy a standard vizsgálati szempontokon felül a projekthitel esetében a projekt életképességének vizsgálatára helyeződik a hangsúly, melyet tudni kell a megfelelő formában bemutatni és meggyőzően alátámasztani. A bank szempontjából a legfontosabb kérdés: Képes-e a projekt a meghitelezett tőkét kamataival együtt kitermelni? 

A beruházási hitel egy hosszú lejáratú, a vállalkozás jövedelemtermelő eszközeinek a megvásárlására, fejlesztésére nyújtott finanszírozás. A bírálati szempontok közül  a vállalkozás működési múltja és annak eredményessége, valamint a fedezetként felajánlott tárgyi biztosítékok válnak hangsúlyossá.

A hitel célját és annak magvalósulását minden esetben igazolni szükséges. Jellemzője, hogy előre meghatározott feltételrendszernek kell megfelelni. A kamatok, díjak, költségek rögzítettek, a minimum elvárt önerő a beruházás teljes nettó költségének 20 – 30%-a.  Üzleti terv benyújtása kötelező.

A beruházási hitel felhasználható ingatlanvásárlásra, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztésére (bővítésére, felújítására), új és/vagy használt gépek, egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, valamint tevékenységbővítéshez szükséges forgóeszközök beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére. 

A forgóeszközhitel egy rövid lejáratú (1-3 év), tárgyi fedezet mellett és a nélkül is igényelhető finanszírozási forma, mely során a hitelnyújtó pénzintézet a vállalkozás működését és eredményességét vizsgálja.

Igénybe vehető a vállalkozás működéséhez vagy bővítéséhez szükséges forgóeszközök (készletek) beszerzéséhez, mely jelentheti az átmeneti forgóeszköz-hiány finanszírozását és a tartósan lekötött forgóeszköz állomány finanszírozását is. 

Az előre meghatározott banki keret mértékéig igénybe vehető finanszírozás, melynek segítségével a vállalkozás pénzforgalmi számláján (bankszámláján) túlfizetésre van lehetőség.

Jellemzője, hogy tárgyi fedezet nélkül, bankszámlaforgalom alapján igényelhető. A felhasznált összeg után kamat, a fel nem használt után pedig rendelkezésre tartási jutalék fizetendő.

A hitel felhasználási célját a bank nem vizsgálja. Felhasználható átmeneti forráshiányok kezelésére, hirtelen adódó üzleti lehetőségek kihasználására, forgóeszköz finanszírozására, biztonsági tartalékként a váratlan helyzetek kezelésére és a körbetartozások áthidalására. 

Magán, vagy cégtulajdonban lévő ingatlan fedezete mellett nyújtott finanszírozási forma, amelynek bírálata során az igénylő vállalkozás működési múltja és eredményessége kevésbé hangsúlyos mértékben kerül figyelembevételre.

Jellemzője, hogy a folyósított hitelösszeg tetszőleges célra felhasználható, melynek „ára” a felhasználási célhoz kötött konstrukciókkal szembeni magasabb kamatokban, költségekben és díjakban jelentkezik. Előnye, hogy gyorsan és egyszerűen hozzájutható. 

A támogatást megelőlegező kölcsön célja, hogy azon vállalkozások számára nyújtson finanszírozást, amelyek nem rendelkeznek elegendő saját forrással projektjük megvalósításához és így az elnyert támogatáshoz sem tudnak hozzájutni.

Az önerő kiegészítő hitel célja, hogy az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segítse elő azon vállalkozások számára, amelyek már rendelkeznek elnyert európai uniós támogatással, azonban a beruházás, fejlesztés megvalósításához szükséges saját önerővel nem rendelkeznek teljes egészében. 

A hitelügylet és a lízingügylet közti legnagyobb különbség, hogy amíg hitel esetén tulajdonjogot szerzünk, addig lízingfinanszírozás esetén csak használati jogot.

Magyarán a használni kívánt ingatlant adásvételi szerződés útján megvásárolja a finanszírozó lízingcég, amely lízingszerződés alapján kizárólagos használtba adja azt. A használatért cserébe a lízingcégnek a tulajdonjogának fenntartása mellett „használati díjat”, vagyis lízingdíjat szükséges fizetni.

A lízingszerződésben kikötésre kerül, hogy a lízing időtartamának lejáratakor a tulajdonjog átszáll-e a lízingbevevőre, vagy vételi jogot kap a lízingtárgy megvásárlására. Ennél fogva megkülönbeztetünk nyílt és zártvégű pénzügyi lízinget.

Az ingatlanlízing jellemzője, hogy általában magasabb összegű finanszírozás érhető el, mint egy hitel esetében. A finanszírozás igénybe vehető üzlethelyiség, telephely, iroda, egyéb, a vállalkozás célját szolgáló ingatlan megvásárlására, saját használatra vagy bérbeadás céllal. 

Forráshiány esetén a magán vagy cégtulajdonban lévő ingatlan visszlízingelése gyors lehetőséget biztosít a szükséges források előteremtéséhez.

Visszlízing során, a magán vagy cégtulajdonban lévő ingatlan kerül eladásra a finanszírozó lízingcég számára, amely a létrejövő lízingszerződésben meghatározott feltételek szerint visszalízingelésre kerül. A futamidő lejártát követően az ingatlan tulajdonosa így ismét az eredeti tulajdonos magánszemély vagy cég lesz.

A finanszírozás célja nem lehet, adósság finanszírozás, adó vagy járuléktartozás rendezés, lejárt szállítói állomány finanszírozása, napi működés biztosítása. 

Termelő berendezések, mezőgazdasági gépek, tehergépjárművek, orvosi eszközök, munkagépek, ipari berendezések finanszírozására nyújt lehetőséget. Legfontosabb jellemzője, hogy a finanszírozás eszközhöz kötött, ami annyit tesz, hogy az eszköz tulajdonosa a futamidő végéig maga a finanszírozó lízingcég, amely az eszközt lízingdíj ellenében kizárólagos használatba adja.

Meghatározott önerő általában nincs rögzítve, annak mértéke az ügyfélminősítéstől függ, a megvásárolni kívánt eszközön felül nincs szükség egyéb tárgyi fedezetre, új és használt eszközre is igénybe vehető.

Elnyert pályázati forrás esetén, annak összege előfinanszírozható a lízingkonstrukció keretén belül, így azzal nem szükséges önerőként rendelkezni a támogatás lehívásához, ennek köszönhetően önerő finanszírozásra is alkalmas! 

A kockázati tőke esetében nem kötődik olyan visszafizetési kötelezettség, mint a hitel vagy lízing esetében. A kockázati tőkét minden esetben hivatásos finanszírozó vagy hivatásos pénzügyi közvetítő fekteti be, amely tőkebefektetés során jelentős üzleti kockázatot vállal. A jelentős hozadék elérése érdekében tőkebefektetés ígéretes vállalkozásokba vagy vállalatokba történik, melyért cserébe a befektető üzleti részesedést szerez. A kockázati tőke érdekeltsége a befektetett tőkén elérendő tőkenyereséghez fűződik. A tőkebefektető vállalkozásban szerzett tulajdoni részesedését előre meghatározott időpontokban ki kell vásárolni. 

Vállalkozásának finanszírozásra van szüksége? Lépjen velünk kapcsolatba és kérjen ajánlatot!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!

Kérjen visszahívást, hogy telefonon keresztül kollégánkkal egyeztethessen a részletekről!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!