Hátraarcot hajt végre a magyar kormány – rengeteg pénzről van szó

Lazítana az offshore cégek költségvetési támogatására vonatkozó szabályokon a kormány, “az állam részére kifejezetten előnyös külgazdasági szerződések megkötése érdekében”. A javaslatot a kormányzati átalakításokkal kapcsolatos salátatörvénybe rejtették el.

A második Orbán-kormány több fronton harcot indított az offshore cégek ellen, ezek részeként nem kaphatnak költségvetési támogatást a külföldön – adóparadicsomban működő -, nem kellően átlátható vállalkozások, sőt visszamenőlegesen a már jogerősen kifizetett uniós támogatást is visszaszednék az offshore-gyanús cégektől. A kormány igyekezete érhető, hisz a külföldi adóelkerülés a magyar állam bevételeit csökkenti, így érdeke, hogy ezen cégek lehetőségeit szűkítse.

Ezzel az iránnyal ellentétes lépésre készül azonban a kormány az egyik első előterjesztésében, ami már nem képviselői indítványként került a parlament elé. Az offshore cégek támogatására vonatkozó szabályok lazítására tesz ugyanis javaslatot Trócsányi László igazságügyi miniszter.

A jelenleg hatályos államháztartási törvény kimondja, hogy költségvetési támogatást csak az a cég kaphat, amely “megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.” Átlátható az a szervezet, amelynek tulajdonosa egyértelműen behatárolható, EGT-tagállamban vagy olyan államban adózik, amely a magyar állammal kettős adóztatást kizáró egyezményt kötött.

A Trócsányi László által előterjesztett “törvényeknek а kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról” salátatörvényben módosítanák az államháztartási törvényt. Ez a javaslat – az indokolás szerint “az állam részére kifejezetten előnyös külgazdasági szerződések megkötése érdekében” – lehetővé teszi, hogy egyedi döntéssel költségvetési támogatás kivételesen átlátható szervezetnek nem minősülő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet számára is nyújtható legyen, ha az átlátható szervezetként való elismerhetőségéhez szükséges – tulajdonosi, igazgatási vagy egyéb – intézkedések megtételét vállalja. A javaslat azt is kimondja, hogy a támogatói okiratot addig ne lehessen kiadni, illetve а támogatási szerződés addig ne lépjen hatályba, amíg a kedvezményezett az átláthatóságra vonatkozó követelményeknek nem felel meg.

forrás: http://www.napi.hu/ado/hatraarcot_hajt_vegre_a_magyar_kormany_rengeteg_penzrol_van_szo.582744.html