Figyelem! Döntött a kormány, így adózunk jövőre.

Elfogadta a Parlament az adótörvények módosítását, így jövőre megkezdik az adózók minősítését, újra adóköteles lesz a pálinkafőzés, minden kereskedelmi egység fizetheti az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, viszont adókedvezményt kapnak a fuvarozók és az elektromos gépjárművek.

Elfogadta az Országgyűlés az adótörvények módosításait, komoly változások jönnek jövőre az adófizetésben és a számvitelben. Összegyűjtöttük a legfontosabb módosításokat!

A jó, a rossz és a csúf

Megbízható és kockázatos adózókat különböztet meg az adózás rendjéről szóló jogszabály kedden elfogadott módosítása. Az új minősítési rendszer szerint jó adózónak azok tekinthetők, akik alapvetően jogkövetők és teljesítik adókötelezettségeiket. Ide tartozik majd majdnem 140 ezer adózó, őket kedvezményekben részesíti a törvény.

Megbízhatónak számít az, aki legalább három éve folyamatosan működik, a tárgyévben, illetve az azt megelőző öt évben az adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének három százalékát meghaladó adókülönbözetet, nem indult ellene végrehajtási eljárás, valamint a negyedév első napján nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása. Esetükben az ellenőrzési határidőt 180 napban maximálják, s 2017-től 45 napra, 2018-tól 30 napra csökken az általános forgalmi adó visszautalásának ideje.

A megbízhatóság 10 kritériumát teljesítő cégek érdemi könnyítéseket kapnak az adózás rendjéről szóló törvény módosításáról szóló javaslat szerint, míg a kockázatos adózók nem részesülnek ezekben a kedvezményekben. Összeszedtük a kritériumokat.

Az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016 második félévétől lekérdezheti minősítését, és lehetősége van azzal kapcsolatban kifogással élni.

A  lényege az, hogy a jogaikat jogkövető módon teljesítő – megbízhatónak minősülő – adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesüljenek.
A speciális adózói kategóriákba sorolás kizárólag a cégjegyzékbe bejegyzettekre és az áfaregisztráltakra vonatkozik.

A megbízhatóság 10 kritériuma

Megbízható adózónak az a cégjegyzékbe bejegyzett és az az áfaregisztrált adózó fog minősülni, amely az alábbi felsorolt feltételeknek egyszerre megfelel:

 1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfaregisztrált adóalanynak minősül,
 2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet,
 3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
 4. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
 5. a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
 6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
 7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,
 8. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság,
 9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt,
 10. nem minősül kockázatos adózónak.

A kockázat négy kritériuma

A módosítás bevezeti a kockázatos adózó kategóriáját. A javaslat alapján kockázatosnak minősül az adózó, ha nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, de

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján;
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján;
 • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján;
 • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

Az adózó az okot adó körülménytől számított egy évig fog kockázatos adózónak minősülni, kivéve, ha az okot adó adóhiányt, adótartozást megfizeti.

A kritériumokat az Adó Online segítségével gyűjtöttük össze.

Ezzel szemben kockázatos adózóknak minősülnek azok, akik megsértik az adójogszabályokat, nagy összegű adóhiányt, adótartozást halmoznak fel. Őket szigorúbb szabályozás alá vonja a törvény, például magasabb lesz a késedelmi pótlék és a mulasztási bírság, az ellenőrzési határidő pedig 60 nappal meghosszabbodik. Nagy összegű adóhiánynak számít magánszemélynél a 10 millió forint, míg másoknál 100 millió forint a határ. Az előzetes becslések szerint számuk 10-20 ezer ilyen lehet. A minősítési rendszer mintegy 525 ezer bejegyzett és mintegy háromezer áfaregisztrált adózót érint.

„Módosultak a pálinkafőzési szabályok is, januártól párlatadójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól, literenként 700 forintért. Legalább öt, legfeljebb 86 adójegyet lehet kérni.”

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

A javaslat értelmében, azon ügyletek esetében, amikor a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, az indokolatlan önellenőrzések elkerülése érdekében, harminc napról hatvan napra módosulna az adófizetési kötelezettség keletkezésének végső határideje.

„Nem kell gépjárműadót és regisztrációs adót fizetni a környezetkímélő autók után.”

Új bevallási formák

A személyi jövedelemadóra vonatkozóan két új bevallási formát vezetnek be. A csak munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezők – ha nincs kedvezmény, amit érvényesítenek – jövőre a munkáltatónak tett bevallási nyilatkozattal is eleget tehetnek bevallási kötelezettségüknek. Új elem az is, hogy az adóhatóság 2017-től az adóév utolsó napján a rendelkezésére álló adatokból bevallási tervezetet készít és küld ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek. Az adózó az ajánlatot – szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal – a következő év május 20-ig fogadhatja el az ajánlatot.

Helyi adók

Változás továbbá, hogy a fuvarozók versenyhelyzetének javítása érdekében a helyi iparűzési adóból levonható a külföldi és belföldi útdíj 7,5 százaléka. A sok telephellyel rendelkező társaságoknak jelentős adminisztrációs terhet jelent az adókötelezettség önkormányzatonként – sokszor papír alapon – történő bevallása. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében lehetővé válna, hogy az adózók az állami adóhatóság nyomtatványkitöltő programjának használatával teljesítsék a helyi iparűzésiadó-bevallási kötelezettségüket. A bevallásokat az adóhatóság tartalmi és formai vizsgálat nélkül továbbítaná a – változatlan hatáskörrel rendelkező – önkormányzatoknak. Az egyszerűsítés 2017. január 1-től válna elérhetővé.

Csoportos adóalanyiságra vonatkozó módosítás

A javaslat lehetővé teszi, hogy az állami és önkormányzati tulajdonban álló kapcsolt vállalkozások is alakíthassanak áfacsoportot, azaz nem minősülnének egymással együttesen kapcsolt vállalkozásoknak azok az adóalanyok, amelyek kizárólag azért minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak, mert a Magyar Állam vagy helyi önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.

Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

A javaslat mentesíti a számlakibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítást végző szolgáltatókat. Erre csak akkor lennének kötelesek, ha azt a szolgáltatás igénybe vevője kéri. Az adott szabály azon ügyletekre lenne alkalmazható, amelyek teljesítési időpontja 2016. január 1. napjára esik, vagy azt követi.

FONTOS VÁLTOZÁSOK JÖNNEK AZ IPARŰZÉSI ADÓBAN

Nagyon kell majd figyelni jövőre, mert az iparűzési adómódosítások több törvényben jelennek meg, különböző időpontokban, és lesznek olyanok, melyek csak 2017-től lépnek hatályba, az adózók a rájuk vonatkozó konkrét szabályokat csak a helyi önkormányzat rendeletéből ismerhetik meg.

Forrás: piacesprofit.hu