Erre vár a teljes magyar pályázati szakma, megtudtuk a menetrendet

Január végéig adott magának határidőt a fejlesztéspolitikai intézményrendszer, hogy közzétegye az idei egész évre vonatkozó pályázati menetrendet az egyes Operatív Programokban, de ezek még nem jelentek meg a Magyar Közlönyben.

Emiatt a Miniszterelnökséghez fordultunk kérdéseinkkel és megtudtuk, hogy az idei évre vonatkozó éves fejlesztési keretek tervezetei már elkészültek, és azokat be is nyújtották a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) részére.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint e dokumentumokat (előterjesztéseket) az NFK üléseinek menetrendjétől függően tárgyalják meg, illetve fogadják el. Ezt követően jelennek meg az – egyes Operatív Programokhoz tartozó – éves fejlesztési keretek a Magyar Közlönyben, kormányhatározat formájában.

Mindez tehát azt jelenti, hogy közel járhatunk már ahhoz, hogy a Közlönyben az egyes Operatív Programokhoz tartozó prioritások pályázatai megjelenjenek, amire a teljes magyar pályázati szakma izgatottan vár.

Arra a kérdésünkre, hogy az éves fejlesztési keret milyen részletezettségű, illetve gyakoriságú lesz, a Miniszterelnökség azt emelte ki, hogy “Az éves fejlesztési keretről szóló legfontosabb rendelkezéseket a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Annak 41-43. §-a rögzíti, hogy egy egész évre szól, évente egyszer és – 2015-öt leszámítva – a tárgyévet megelőző év utolsó két hónapjában kerül elfogadásra és közzétételre. Előírja továbbá az éves fejlesztési keret tartalmai elemeit is, amelyek alapesetben a következők”:

 • a felhívás neve, célja és beavatkozási logikája,
 • helyzetelemzés,
 • a támogatási jogosultság feltételeinek, a támogatható tevékenységek és a tervezett elszámolható költségek felsorolása, projekt-kiválasztási szempontok,
 • a felhívás – legalább 1 milliárd forintos – keretösszege,
 • a meghirdetés tervezett időpontja,
 • a kedvezményezetti kör,
 • a támogatás összege, mértéke,
 • a kötelezettségvállalási ütemterv,
 • a szerződéskötési ütemterv,
 • a kifizetési ütemterv, ezen belül a szükséges közösségi hozzájárulás, a nemzeti társfinanszírozás és az önerő-támogatás mértéke ütemezve,
 • a tervezett indikátorok felsorolása és célértéke.

Mennyire lesz kötött a fejlesztési terv?

A fentiek mellett arra is rákérdeztünk, hogy mennyire lesz kötött a szóban forgó fejlesztési tervnek az évközbeni ütemezése. A tárca tájékoztatása szerint:

“Éves fejlesztési keret évente egyszer készül, de lehetőség nyílik a tárgyévben annak módosítására.”

A tájékoztatás hozzáteszi: a módosítást ugyanolyan eljárásban fogadják el, mint az alaptervet: indokolt esetben az irányító hatóság kezdeményezi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél. Amennyiben a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig egyetért a módosítás tervezetével, ezt a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elé terjeszti, és annak javaslatára az NFK fogadja el.

A tárca hangsúlyozza azt is, hogy:

“Az éves fejlesztési keretet évente egy alkalommal – a tárgyév június 30-ig – lehet módosítani. A kormányrendelet pontosan meghatározza, mi minősül módosításnak – ennek számít egyebek mellett a különböző ütemtervek 20%-ot meghaladó mértékben történő változása.”

Abban az esetben, ha az irányító hatóság egynél több alkalommal, vagy a tárgyév június 30-át követően kezdeményezi az éves fejlesztési keret módosítását, a módosítással érintett összeggel az adott beruházási prioritás többéves nemzeti keretben szereplő, a tárgyévet követő évre vonatkozó összegét csökkenteni kell. – zárul a Miniszterelnökség tájékoztató levele.

Forrás: portfolio.hu