Energetikai pályázatok

2015 április 03

Hogy a pályázati kiírások érthetővé váljanak, összeállítottuk a Széchenyi 2020 fejlesztési program népszerű pályázatainak  lényeges elemeit tartalmazó, kivonatos leírásait.

nepszeru-palyazatok

Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása ZFR-TH/15

A pályázat 2015. 04. 30-tól nyújtható be, a forrás kimerüléséig kizárólag elektronikus úton a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül.

Keretösszeg: 10 milliárd forint, a forrás elosztása régiónként történik, érkezési sorrendben.

I. Támogatás összege és mértéke

Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:

 • 750 forint Homlokzati nyílászárók cseréjét és Homlokzatok/Záró födémek hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén;
 • 950 forint Megújuló energia hasznosítást elősegítő beruházások esetén;
 • 850 forint Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása esetén.

Fentieken túl az egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazáncseréje is támogatható.

A pályázattal elnyerhető támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek (támogatható munkák) maximum 50%-át.

 II. Kik pályázhatnak

A pályázati konstrukció keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • Társasházak (692)
 • Lakásszövetkezetek (593)

További feltétel, hogy az összes tulajdoni hányadnak több mint 50%-a támogassa.

 Érintett épületek köre:

 • kizárólag több mint 4, de maximum 60 lakással rendelkező 1946. után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedély alapján épült lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást
 • az épület vagy dilatációval határolt épületrész hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat keretén belül megoldásra kerül
 • egy Hrsz-on nyilvántartott, több különböző épületből álló tulajdon esetén annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület vagy dilatációval határolt épületrész felújítását tervezik
 • amennyiben az épület vagy épületrész nem éri el a “C” minősítési osztályt, a beruházás befejezésével legalább a “C” minősítési osztályba sorolhatóvá kell válnia. A “C” minősítési osztályt elért épületeknek legalább két minősítési osztállyal kell javulnia, illetve a fejlesztésnek kötelezően megújuló energia alkalmazásával kell megvalósulnia
 • statikai nyilatkozattal kell rendelkezni az állékonysággal kapcsolatban,

A kedvezményezettnek a beruházást a Támogatási szerződést követően 1 éven belül meg kell valósítania.

Előleg felvételére nincs lehetőség, ugyanakkor közbenső kifizetés kérhető, az elnyert támogatás 50%-a, de minimum 20 millió forint. A fenntartási időszak 10 év, a támogatás jogcíme “de minimis”.

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

A pályázatban energia megtakarítást eredményező, komplex felújítást célzó beruházások támogathatóak.

Támogatható tevékenységek:

 • szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási költségek
 • felújítási költségelemek (ha a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása és mérése megoldott vagy megvalósítva lesz)

(A) homlokzati nyílászárók energia megtakarítást eredményező cseréje,

(B) homlokzatok és záró födémek hőszigetelése,

(C) épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia megtakarítást eredményező felújítása,

(D) megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése.

Elszámolható költségek:

 • A beruházás költségvetésében csak részletes és tételes árajánlattal, illetve költségvetéssel megegyező tartalmú, számlákkal azonosított és igazolt, forintban meghatározott költségek számolhatók el.
 • Minden olyan költség elszámolható, amely mérhető módon eredményez energia megtakarítást.
 • A konstrukció keretében az épületbővítésekkel, – átalakításokkal, – átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek.

V. Kizáró okok

 • 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • A pályázat benyújtását megelőző 15 évben állami támogatással épült,
 • Fűtetlen helyiségekre eső költségek nem támogathatók,
 • Nem kaphat támogatást az a pályázó, amelyik nem rendelkezik magyar adószámmal,
 • Megkezdett projektre nem kérhető támogatás.

VI. Csatolmányok

 • az épület beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó tanúsító program használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány; :
 • a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített elő-tanúsítvány és a hozzá kapcsolódó felújítási javaslat (teljes épületre vonatkozó a lakásokra eső és a nem lakásokra eső beruházási elemeket; az elszámolható és a nem elszámolható költségelemeket is figyelembe véve);
 • a lakások mérőóra állásainak (gáz / villany) vagy az épületre vonatkozó utolsó éves energiafogyasztási adatok nyilvántartása (gáz/ távhő/ villany);
 • mindkét fél által aláírt mérnökszakértői szerződések/megbízások (pl.: energetikai, statikai);
 • feltételes vállalkozási szerződés és annak elengedhetetlen mellékletét képező felmérésen alapuló tételes, árajánlati minta szerint készített kivitelezői árajánlat (4. sz. melléklet);
 • a pályázaton való részvételre vonatkozó minta szerinti hitelesített közgyűlési határozat(ok)ról szóló jegyzőkönyvi kivonat(ok) (a 2. sz. melléklet szerint);
 • hitelfelvételi szándék esetén a hitelintézet által tényleges hitelbírálatot követően kiadott, kötelező érvényű finanszírozási ajánlat a saját forrás
 • fejlesztés előtti állapotra vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai nyilatkozat az épület állékonyságáról; (önrész) biztosítására: hitelígérvény, mely a kiállítástól legalább 180 napig érvényes;
 • de minimis” nyilatkozat(ok) amennyiben releváns (az 1. sz. melléklet szerint);építésügyi hatóság nyilatkozata a pályázattal tervezett munkák építési engedélykötelezettségéről, továbbá a településképi eljárásra vonatkozó kötelezettségekről.

pályázati felhívás, a pályázati útmutatógyakori kérdések és válaszok, valamint lakóközösségi határozat a pályázat benyújtásához minta ittittitt és itt letölthető.

A fentiek letöltéséhez  kattintson ide!

Forduljon hozzánk bizalommal, és mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot az oldal alján található űrlap segítségével! 

Segítségünkkel meg fogja találni azt a pályázatot, ami cégét fellendíti.

Pályázzon és nyerjen! Lépjen velünk kapcsolatba!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!

Kérje visszahívásunkat, hogy telefonon keresztül kollégánkkal egyeztethessen a részletekről!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!