Változások lesznek a KATA adózásában is

A jövő évi adótörvények terve szerint abban is van változás, hogy mikor szűnik meg a kata adóalanyiság. Összeszedtük a legfontosabb változó és változatlan tudnivalókat.

A már működő adózók esetében az adóalanyiság választásával kapcsolatos nyilatkozat visszavonható az adóalanyiság kezdete előtt (amely a  választás bejelentését követő hónap első napja), mivel a visszavonás időpontjában adózó még nem tekinthető adóalanynak a kata szempontjából. Amennyiben adózó a bejelentkezéskor nem volt jogosult az adóalanyiság választására, akkor adóalanyisága nem jött létre, így nem is szűnhetett meg.

Amennyiben az adózó az adóalanyiság ideje alatt szerez tudomást arról, hogy nem választhatta volna a katát, akkor az adóhatóságtól kell kérnie az adóalanyiság megszüntetését, mely esetben az adóhatóság határozattal törli az adóalanyok közül.

Megszűnik az adóalanyiság:

 • a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hogy adókötelezettségeit a jövőben nem a Katv. (kisadózóvállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.törvény) szabályai szerint teljesíti;
 • a vállalkozási forma megváltozása esetén a változás bekövetkezését megelőző nappal, ha a változás következtében a vállalkozás nem a felsorolt formában működik tovább;
 • a kisadózó egyéni vállalkozói jogállásának megszűnése napjával;
 • a kisadózó vállalkozásnak minősülő egyéni cég, bt, kkt. jogutód nélküli megszűnésének napjával.

Csak év végére kell rendet tenni

Az adóalanyiság megszűnéséről az adóhatóság határozattal értesíti az adózót az alábbi esetekben:

 • a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsónapján meghaladja a 100 ezer forintot;
 • Ez az a pont, ahol változás várható a benyújtott 2015-ös adótörvények szerint. A benyújtott javaslat szerint a kisadózó vállalkozás adóalanyisága az eddigi negyedév utolsó napján fennálló 100 ezer forintot meghaladó tartozása helyett a naptári év utolsó napján fennálló tartozás esetén szűnik meg;
 • a vállalkozás bejelentett kisadózó tagjának halálát követő nappal, ha a vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre;
 • a cég bejelentett kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és ezen időpontig más kisadózó nem kerül bejelentésre;
 • a tagsági viszony keletkezésének napjával, ha a társaságnak nem magánszemély tagja lesz;
 • a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha az adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt a vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy ha igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapít meg;
 • az adószám alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének napjával, ha a vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt jogerősen felfüggeszti vagy törli;
 • a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal;
 • az adóalanyiság választását kizáró tevékenység folytatása esetén a tevékenység megkezdését megelőző nappal;
 • az átalakulást megelőző nappal, ha az átalakulás következtében a vállalkozás nem felel meg a 3. §-ban foglalt feltételeknek (például az átalakulás keretében bt-ből kft. lesz. )

Mikor lehet újrázni?

Az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható.

Ha mondjuk az adóalanyiság megszűnésének időpontja: 2014. május 20. volt, akkor az adóalanyiság ismételt választására megnyíló időpont: 2016. május 21, vagyis az adóalanyiság ismételt választása esetén az adóalanyiság legkorábban 2016. június 1-jén kezdődhet újra.

Forrás: Piac&Profit