Vidékfejlesztési pályázatok

2015 április 03

Hogy a pályázati kiírások érthetőbbé váljanak, összeállítottuk a Széchenyi 2020 fejlesztési program népszerű pályázatainak  lényeges elemeit tartalmazó, kivonatos leírásait.

Vidékfejlesztési pályázatok_760_350

Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatás

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

A pályázat 2015.05.18-2015.06.01-ig nyújtható be az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére.

Támogatás keretösszege legalább 10 milliárd Ft.

I. Támogatás összege és mértéke

Támogatás a meghatározott SFH értékkel számolva:

 • legalább 4 EUME nagyság esetén 20.000 eurónak,
 • legalább 7 EUME nagyságnál 30.000 eurónak,
 • legalább 10 EUME nagyság esetén 40.000 eurónak megfelelő forint összeg*

II. Pályázhat

 1. az a természetes személy, aki elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,
 2. a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik mezőgazdasági szakképesítéssel (listát lásd bővebben Magyar Közlöny 2015. évi 59. szám)
 3. MVH részére benyújtja a fejlesztés üzleti tervét, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet, valamint vállalja, hogy gazdaságot hoz létre, amiben gazdasági vezetőjeként gazdálkodik.

Nem támogatható:

 • aki már nyújtott be támogatási kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz
 • aki a minimális pontszámokat nem éri el (A+B szempont min. 47 pont, C szempont 4 pont, D szempont minimum 20 pont)

III. Kötelezettségek

 • gazdaságot személyes közreműködésével vezeti
 • a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folyamatosan folytatja
 • a vidékfejlesztési program keretében megszervezett képzését legkésőbb 2016.12.31-ig elvégzi
 • a TIR rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepel, és eleget tesz az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek
 • a használatban lévő területeket földhasználati nyilvántartásba bejelenti
 • gazdálkodási naplót teljes működtetési időszak alatt naprakészen vezeti
 • a gazdaságnak el kell érnie a vállalt európai méretegységet (EUME), az üzemméret legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

*A támogatás forint összege a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB által rögzített árfolyamán kerül kifizetésre.

IV. Csatolandók

 • végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolata,
 • üzleti terv, mely egy SFH-betétlapot tartalmazó pénzügyi tervet is magába foglal,
 • igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, amelyek a 3. mellékletben szereplő értékelési szempontokat támasztják alá,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
 • munkaszerződés hiteles másolata, munkaviszony igazolás,
 • támogatási kérelemben tett nyilatkozat.

Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét legkésőbb 2015.09. 30-ig köteles benyújtani.

A 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkorábban 2017.07.01. és 31. között, majd ezt követően évente 07.01. és 31. között megnyíló kifizetési időszakban van lehetőség.

Bővebb információ:

Magyar Közlöny 2015. évi 59. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0200&pageindex=0210

 

Kertészeti gépek beszerzése

Vissza nem térítendő támogatás a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát, energia hatékony új kertészeti gépek beszerzésére vehető igénybe.

A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatók, amelyek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW.

A pályázat 2015.05.18-án 8.00 órától 2015.06.01-jén 18.00 óráig  nyújtható be ügyfélkapun keresztül elektronikus formában.

Támogatás keretösszege legalább 10 milliárd Ft.

I. Támogatás összege és mértéke

Támogatás aránya:

a) a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 50%-a kis értékű gépbeszerzésekre fordítandó, és

b) amennyiben a kis értékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a nagy értékű beruházások támogatására felhasználható, vagy

c) amennyiben a nagy értékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a kis értékű beruházások támogatására felhasználható.

Támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás alapján:

 • · 35%-a,
 • · 45%-a, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,
 • · 45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

II. Pályázhat

 • az a mezőgazdasági termelő, aki a 01.1, 01.2, 01,3 vagy a 01.5 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végez és a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja,
 • az az ügyfél is jogosult:
  • aki 2014. évben benyújtott TERA kódok és területnagyság alátámasztja a 4EUME kertészeti üzemméretet,
  • aki 2014. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2014. évben benyújtott TERA kérelem alapján a nem tudja igazolni a 4 EUME üzemméretet,
  • akinek 2014. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja a 4 EUME méretet
  • aki 2015. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2015. évben benyújtott TERA kérelem alapján a nem tudja igazolni a 4 EUME üzemméretet,
  • akinek 2015. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja a 4 EUME méretet

A 4 EUME megkötést induló vállalkozások esetén nem kell alkalmazni, de köteles vállalni, hogy 2015.10.05-ig eléri a 4EUME kertészeti üzemméretet.

Nagy értékű gépbeszerzésre azok pályázhatnak, akik a fent felsorolt tevékenység egyikét végzik és a 4 EUME üzemméretet igazolja (2014. vagy a 2015. évre), illetve a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján összpontszáma eléri legalább a 22 pontot.

Nem támogatható:

Induló vállalkozás nagy értékű gépbeszerzése.

III. Kötelezettségek

 • a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát –az önfoglalkoztatást is figyelembe véve- az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartja
 • az üzemeltetési kötelezettség[1] időtartamának egésze alatt a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartja

IV. Csatolandók

 • végzettséget igazoló dokumentum
 • nem természetes személy esetén munkaszerződés, vagy családi gazdaság esetén vezetőséget/tagságot igazoló okirat
 • őstermelői igazolvány, egyéni vállalkozói igazolvány
 • MVH adatbázis, kormányhivatal igazolása
 • pénzügyi terv
 • igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, amelyek a 3. mellékletben szereplő értékelési szempontokat támasztják alá

A műveletet 2015.09.21-ig kell megvalósítani.

Az ügyfél legkésőbb 2015.10.05-ig köteles a kifizetési kérelmet benyújtani.

Bővebb információ:

Magyar Közlöny 2015. évi 63. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0200&pageindex=0210

Üzemeltetési kötelezettség  a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik és a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig fenntartja.

Segítségünkkel meg fogja találni azt a pályázatot, ami cégét fellendíti.

Pályázzon és nyerjen! Lépjen velünk kapcsolatba!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!

Kérje visszahívásunkat, hogy telefonon keresztül kollégánkkal egyeztethessen a részletekről!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kattintson ide és töltse le adatkezelési tájékoztatónkat!